Een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) is een pensioenfonds specifiek voor een bepaalde bedrijfstak of beroepsgroep, bijvoorbeeld voor de bouw, horeca of notarissen. Momenteel zijn er in Nederland zo’n 75 bedrijfstakpensioenfondsen en ongeveer 80% van de Nederlandse beroeps- bevolking bouwt pensioen op bij een BPF. Vaak is er sprake van een verplicht gesteld BPF. Dit betekent dat als uw onderneming onder de verplichtstellingscriteria valt u verplicht bent om uw medewerkers aan te melden.

Actief op zoek naar niet-aangesloten bedrijven

Steeds vaker gaan bedrijfstakpensioenfondsen actief op zoek naar niet aangesloten bedrijven om te achterhalen of ze onder de verplichtstelling vallen. Door onbekendheid bij werkgevers, wijzigingen in bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in de verplichtstellingscriteria komt het in de praktijk voor dat bedrijven niet zijn aangesloten.

Let op: grote (financiële) risico’s

Bent u niet aangesloten bij een verplicht gesteld BPF terwijl uw bedrijfsactiviteiten wel vallen onder de werkingssfeer van een BPF, dan kan dit grote risico’s met zich meebrengen. Vaak moet u zich namelijk met terugwerkende kracht aansluiten. Dit betekent dat het BPF met terugwerkende kracht pensioenpremies voor uw medewerkers kan vorderen over alle jaren dat u verplicht aangesloten had moeten zijn. Ontvangt u een dergelijke naheffing en heeft u ook een collectieve pensioen- regeling bij een verzekeraar, dan loopt u het risico dat u als werkgever dubbele pensioenpremies betaalt. Medewerkers bouwen hierdoor mogelijk een fiscaal bovenmatig pensioen op, wat zeer nadelige fiscale gevolgen kan hebben. Daarnaast kan premieverzuim als gevolg hebben dat u als ondernemer of bestuurder hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld. Bij ‘onredelijk bestuur’ kan er dan aanspraak gemaakt worden op uw privévermogen.

Vrijstelling

Soms is het mogelijk om vrijstelling te krijgen van verplichte deelname aan een BPF. Dit betekent dat u wel onder een BPF valt, maar niet hoeft deel te nemen. U bent als werkgever wel verplicht
om een andere pensioenregeling aan te bieden aan uw medewerkers. De adviseurs van Mutsaerts kunnen u ondersteunen bij het indienen van een verzoek voor vrijstelling.

Loop geen risico: doe de BPF Check!

Indien u niet goed geadviseerd bent, is de kans aanwezig dat u onnodige risico’s loopt. Risico’s die vergaande financiële consequenties met zich mee kunnen brengen voor uw organisatie. Heeft u twijfels of u onder een verplicht gesteld BPF valt? Neem dan contact op met een van onze pensioenspecialisten voor een BPF Check. Bij een BPF Check wordt een grondige analyse van uw bedrijfsactiviteiten gemaakt in het licht van de verplichtstellingscriteria van het BPF. Daarnaast kunnen we de mogelijkheden voor vrijstelling van verplichte deelname voor u bekijken.
Wij helpen u graag!