Na jarenlang overleg tussen politici, werkgevers en werknemers is er een pensioenakkoord bereikt. Hoewel het akkoord zich in eerste instantie richt op werknemers in loondienst, heeft een van de meest opvallende afspraken uit het akkoord vooral invloed op ZZP’ers. Wanneer het pensioenakkoord definitief is, zijn alle ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel in dienst) verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten.

Waarom een verplichte AOV?

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren flink veranderd. Het aantal ZZP’ers voor wie de inkomsten als zelfstandige de hoofdinkomstenbron is, steeg naar ruim 1 miljoen. Een groot deel van deze groep is niet verzekerd omdat zij de premie te hoog vinden, of denken dat de premie voor een AOV altijd hoog is. Verder stellen vakbonden dat onverzekerde ZZP’ers mogelijk zorgen voor een oneerlijke concurrentiestrijd met werknemers in loondienst. Zonder AOV houdt een ZZP’er de kosten laag en is daardoor relatief goedkoper.

Hoe gaat de verplichte AOV eruit zien?

De betaalbaarheid van de verplichte AOV is een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet. Zoals het er nu naar uit ziet is de hoogte van de premie afhankelijk van het inkomen, tot een bepaald maximum. Hierdoor wordt de uitkering dus wel gemaximeerd tot € 1.650,- bruto per maand, gelijk aan het Wettelijk Minimum Loon. Daarnaast staat er in het voorstel een standaard eigenrisicoperiode van 52 weken. Met andere woorden, in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid vindt er geen uitkering plaats.

Wat is het alternatief voor de verplichte AOV?

Hoogstwaarschijnlijk worden de al lopende private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen erkend, als ze voor de peildatum zijn afgesloten. Daarnaast blijft er –ook na de komst van de verplichte AOV- altijd de mogelijkheid bestaan om een andere passende AOV af te sluiten bij een private verzekeraar, als deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Naar verwachting zal de premie van een private AOV – in de meeste gevallen – lager zijn dan die van de verplichte AOV. Bovendien is de dekking van een private AOV beter af te stemmen op uw persoonlijke omstandigheden. Wacht dus niet tot de verplichte AOV ingaat, maar sluit nu een passende verzekering af die aansluit bij uw wensen en behoeften. Uiteraard is het mogelijk om, wanneer nodig, de huidige AOV aan te passen wanneer de verplichte AOV ingaat.

Benieuwd hoe uw passende AOV eruit ziet? Wij helpen u graag! Neem vrijblijvend contact op met Marieke Moors en bespreek de mogelijkheden.