Kort- en langdurig verzuim kost een organisatie veel geld en gaat vaak gepaard met een verstoring van het werk. Het grootste gedeelte van verzuim heeft te maken met psychische of sociale klachten, zoals persoonlijke problemen, een burn-out of stress. Voor een werkgever is het soms lastig om hierover in gesprek te gaan met de werknemer, laat staan om er een begeleidende rol in te spelen.

De verzuimcoaches van Mutsaerts helpen u grip te krijgen op verzuim binnen uw organisatie. De focus ligt op het verlagen van verzuim en medewerkers sneller te laten terugkeren in het arbeidsproces.

Voor wie is de verzuimcoach?

Voor alle organisaties die grip willen krijgen op verzuim. Waar een arbodienst, bedrijfsarts of casemanager zich met name richt op de zieke werknemer, ondersteunen de verzuimcoaches de werkgever.

Wanneer kan een verzuimcoach u helpen? Enkele voorbeelden:

 • Het verzuim binnen uw organisatie is hoog of u heeft veel langdurig verzuim binnen de organisatie
 • De communicatie tussen de medewerker, arbodienst en casemanager loopt stroef
 • U heeft een verzuimdossier, maar weet niet meer wat u als werkgever nog kan doen
 • U heeft het gevoel onvoldoende gehoord te worden als werkgever

De rol van de verzuimcoaches:

 • Beantwoorden van vragen over zieke medewerkers of dreigende uitval
 • Ondersteunen van de werkgever om de communicatie te verbeteren met de arbodienst
 • Een betere samenwerking tot stand brengen tussen de bedrijfsarts – casemanager – werkgever om zo de verzuimduur te verkorten
 • Werken samen met u om het re-integratietraject te versnellen
 • Signaleren van risico’s en indien nodig doorverwijzen naar een arbeidsjurist, mediator etc
 • Ondersteunen bij wettelijke stappen om mogelijke loonsancties van het UWV te voorkomen
 • Adviseren over een second opinion of deskundigenoordeel
 • Ondersteunen bij een interventie zoals de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk, wachtlijstbemiddeling, coaching of mediation

Investering

De investering is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Heeft u een ziekteverzuimverzekering van de Goudse of de Amersfoortse afgesloten via Mutsaerts dan is de dienstverlening van de verzuimcoaches inbegrepen.

 Aantal medewerkers  Jaarlijkse fee
 1-10  € 450,-
 11-25  € 950,-
 26-50  € 1400,-
 51-150  € 2250,-
 >150  maatwerk