De hele wereld wordt steeds digitaler. Cybercriminelen spelen hier massaal op in door werkgerelateerde spam en phishingmails te versturen. Ook zien we dat het aantal cyberaanvallen toeneemt. De gevolgen zijn diefstal van gegevens, inbreuk op systemen, verlies van belangrijke data of zelfs bedrijfsstilstand. De financiële gevolgen voor een organisatie, reputatieschade of omzetderving kunnen de bedrijfscontinuïteit flink onder druk zetten.

Om het risico op cyberincidenten te verkleinen kunt u preventief eenvoudige maatregelen nemen zoals het installeren van firewalls, secure e-mail en alle software up-to-date beveiligen. Helaas zijn cyberincidenten niet 100% te voorkomen. Elke organisatie, groot en klein, is interessant voor cybercriminelen.

Waar moet je op letten?

Cybercriminelen worden met de dag creatiever en doen er alles aan om via e-mails betrouwbaar over te komen. Ontdek spam en phishingmails op tijd door onderstaande vragen te stellen:

  • Klopt het e-mailadres en komt de domeinnaam van de afzender overeen met de bedrijfsnaam van de afzender?
  • Staan er (opvallende) fouten in de tekst van de e-mail?
  • Klopt de URL van de link? Dit kan je controleren voordat je er op klikt door met de cursor over de link te bewegen
  • Klopt het rekeningnummer waar een eventuele betaling aan voldaan moet worden?

Is uw organisatie voldoende voorbereid op een cyberincident?

Ondanks oplettendheid en maatregelen tegen cybercrime is een cyberincident nooit volledig te voorkomen. De schade die hierdoor kan ontstaan loopt al snel op. De gedachte heerst dat schade door cybercrime gedekt is op de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een cyberincident wordt echter vaak niet als een beroepsfout gezien waardoor de gevolgen van het incident niet of slechts deels gedekt zijn. Eigen schade is daarnaast nooit gedekt. Ook valt een cyberincident niet in de categorie zaak- of letselschade, waar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking voor biedt.

Een cyberverzekering

Een cyberverzekering is een goede oplossing voor het verzekeren van cyberrisico’s. Met deze verzekering staat er altijd een team klaar voor het geval zich een cyberincident voordoet. De Cyberpolis dekt de aansprakelijkheid van door derden geleden schade, de eigen kosten van het bedrijf, de gevolgschade en biedt response-service. Neem contact op met Erik Stoffels via 013-5942828.