Het klimaat verandert. Steeds vaker komt er in Nederland extreem weer voor, denk aan hevige neerslag, storm of extreme sneeuwbuien. Het weer valt niet te beïnvloeden maar in veel gevallen is het wel mogelijk om uw verzekering aan te passen.

Belangrijke begrippen

  • Wateraccumulatie: dit is het opeenhopen van (regen)water op één plek op het dak. Hierdoor kan er grote belasting ontstaan op de dakconstructie en kan het dak uiteindelijk doorzakken.
  • Sneeuwdruk: ontstaat door sneeuwval op het dak. Bij overmatige sneeuwval komt er teveel sneeuw op het dak te liggen, waarbij dezelfde risico’s ontstaan als bij wateraccumulatie. 

Schades

Schades ontstaan door extreem weer lopen uiteen van kleine lekkages tot instortingen van bedrijfsgebouwen. Met name bij instorting kan dit leiden tot grote financiële schades aan gebouw, voorraad of machinepark. Meestal is er niet alleen sprake van materiële schade, maar ook van financiële (bedrijfs)schade. De bedrijfsstilstand of -stagnatie door instorting kan oplopen tot vele weken of zelfs maanden.

Vaak niet verzekerd

Vaak staan in de polisvoorwaarden van gebouwenverzekeringen uitsluitingen genoemd waardoor u niet bent verzekerd voor instorting, gedeeltelijke instorting of ontzetting van de opstal door sneeuw- of waterdruk op daken of tegen muren. Maar het kan ook anders, het kan wel verzekerd worden! Hiervoor moet u een dekkingsuitbreiding hebben op uw gebouwenverzekering. Bijvoorbeeld een dekking tegen extreme neerslag. Hiermee verzekert u uw gebouw tegen schade door extreme neerslag.

Dekking

Gedekt is schade als gevolg van ‘Druk op het gebouw door atmosferische neerslag of smeltwater’;

  • Indien de dragende constructie, de dakconstructie en de afvoersystemen voor atmosferische neerslag voldoet aan de voor het gebouw geldende wet- en regelgeving
  • Indien het gebouw eerder dan 10 jaar vóór de gebeurtenis voor het eerst werd opgeleverd: de verzekerde kan aantonen dat de dakconstructie, het dak en de afvoersystemen voor atmosferische neerslag van het gebouw, binnen 10 jaar vóór het optreden van de gebeurtenis door een deskundig bedrijf zijn geïnspecteerd op basis van de op dat moment van toepassing zijnde wet- en regelgeving én de door dit bedrijf geadviseerde acties zijn uitgevoerd.

Let op: eens in de 10 jaar een keuring laten uitvoeren door een erkend bedrijf is daarom belangrijk!

Meer informatie?

Neem contact op met uw accountmanager of u een dekkingsuitbreiding op uw gebouwenverzekering heeft staan en of hiervoor nog speciale voorwaarden gelden.