Het komt regelmatig voor dat de partner en kinderen van de directeur (DGA) werkzaam zijn in het bedrijf. De DGA zelf kan niet meeverzekerd worden op de verzuimverzekering omdat hij over zijn eigen loondoorbetaling bij ziekte kan beslissen. Maar wat geldt er voor de partner en kinderen? Een antwoord op deze vraag is helaas niet eenvoudig, maar het uitgangspunt hierbij is de gezagsverhouding.

Partner en kinderen

Voor het meeverzekeren van de partner en/of kinderen van de DGA is het belangrijk om de feitelijke omstandigheden te beoordelen. De (meewerkende) partner van de DGA is meestal geen werknemer volgens de werknemersverzekeringen. Een uitspraak van de CRvB (Centrale Raad van Beroep) beschrijft namelijk dat er tussen partners geen gezagsverhouding bestaat. De partner van de DGA kan daardoor niet tegen zijn of haar wil ontslagen worden.

De (meewerkende) kinderen worden meestal wel onder de verzuimverzekering meeverzekerd. Een uitzondering geldt wanneer het meewerkende kind voldoende invloed heeft binnen de organisatie om zijn/haar ontslag tegen te houden. Verder spelen ook andere arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en/of beloningen ten opzichte van de overige werknemers een belangrijke rol. Wanneer kinderen dit wel ontvangen en andere werknemers niet, ziet de belastingdienst ze niet als werknemer.

Uitsluitsel

Er kan dus twijfel ontstaan of de partner en/of kinderen beschouwd worden als werknemer voor de werknemersverzekeringen. Wanneer er twijfel is, kun je een verklaring opvragen bij de belastingdienst waaruit blijkt of de desbetreffende persoon wel of niet verplicht verzekerd is voor de wettelijke werknemersverzekeringen. De beslissing van de belastingdienst is daarbij voor de verzuimverzekering in de meeste gevallen leidend.

Niet alleen voor de dekking van de verzuimverzekering is het belangrijk om de situatie goed inzichtelijk te hebben. Een verkeerde beoordeling kan namelijk grote financiële gevolgen hebben: een WIA uitkering en het recht op andere wettelijke regelingen voor werknemers kan de partner en/of kinderen ontnomen worden. Om problemen achteraf te voorkomen adviseren wij om dergelijke situaties altijd te toetsen bij de belastingdienst en met ons te bespreken. Zijn partner en/of kinderen namelijk geen werknemer voor de belastingdienst dan vallen ze niet onder de verzuimverzekering en is het zaak om bijvoorbeeld een AOV te sluiten.

Wij staan altijd voor u klaar en begeleiden u graag in deze of een andere situatie. Neem vrijblijvend contact op met onze Specialist Inkomen, Bas Dingemans, en bekijk samen de mogelijkheden.