Steeds meer bedrijven investeren in de verduurzaming van hun bedrijfspand. Het plaatsen van zonnepanelen is een goede manier om hier aan bij te dragen. Ondanks de voordelen brengt het plaatsen van zonnepanelen ook risico’s met zich mee. Dus voordat u overgaat op de aanschaf van zonnepanelen is het van belang dat u altijd via ons uw verzekeraar informeert.

Verzekeraars stellen steeds strengere eisen aan de installatie en brandpreventie van zonnepanelen. Onjuist installatiewerk is de grootste veroorzaker van brand bij zonnepanelen. Om hier meer grip op te krijgen hebben verzekeraars, installateurs, financieel adviseurs en de overheid de handen ineengeslagen. Er zijn duidelijke eisen opgesteld waar de installatie en brandpreventie van zonnepanelen aan moet voldoen. Vooral belangrijk en interessant voor iedereen die een rol heeft bij de installatie van zonnepanelen. Maar ook een noodzakelijke manier om uw bedrijf verzekerbaar te houden.

Zonnepanelen verzekeren

Ongeacht of uw installateur werkt volgens de juiste richtlijnen, is het van belang dat u vooraf contact opneemt met ons. Er verandert namelijk altijd iets in uw risicosituatie als u zonnepanelen laat aanleggen. Uw adviseur bekijkt of er aanvullende (preventie)voorwaarden spelen en hoe er wordt omgegaan met een eventuele schade.

Bestaande installaties

Heeft u al zonnepanelen? Dan kan dit ook voor uw brandverzekering gevolgen hebben. De aangescherpte eisen kunnen er namelijk voor zorgen dat uw verzekeraar maatregelen eist om goed verzekerd te blijven. Dat kan gaan om de dakconstructie, de installatie of de zonnepanelen zelf. Wanneer u dit niet doet, kan een verzekeraar een hogere premie berekenen of u zelfs onverzekerbaar verklaren.

Ben dus goed voorbereid en zorg dat u vooraf weet of uw beoogde of huidige zonnepanelen voldoen aan de juiste eisen. Wilt u het zeker weten? Wij helpen u graag! Neem vrijblijvend contact op met uw accountmanager en bespreek de mogelijke consequenties voor uw bedrijf.