Als onafhankelijk adviseur zijn wij gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen voor het notariaat. Sinds enkele jaren ontwikkelt Mutsaerts exclusieve verzekeringen die afgestemd zijn op de risico’s en wensen van het notariaat. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekende speler in de markt en maken notariskantoren in heel Nederland gebruik van ons verzekeringsadvies.

Exclusief verkrijgbaar bij Mutsaerts

Persoonlijk advies

Bekende speler in de markt

Arbeidsongeschiktheid

M-AOV

De M-AOV kenmerkt zich door uitstekende voorwaarden en een zeer scherpe premiestelling. Afhankelijk van de aanvangsleeftijd, scheelt u dit 25 tot 70% over de gehele looptijd. Naast een scherpe premie en goede voorwaarden geloven wij dat persoonlijk contact een belangrijk aspect is bij het afsluiten van een verzekering. Wij kiezen daarom niet voor standaard preventieprogramma’s maar voor korte lijnen en vaste contactpersonen.

Voordelen M-AOV

 • Beroepsarbeidsongeschiktheid (gehele looptijd)
 • Hoge verzekerde bedragen mogelijk
 • Mogelijkheid tot meeverzekeren van vaste lasten
 • Uniek oversluitbeleid: overname bestaande verzekeringen zonder medische keuring
 • Dalende premies in de laatste verzekeringsjaren
 • Maximale eindleeftijd 68 jaar
 • Ruime optieclausule voor verhogen verzekerd bedrag
 • Geen enbloc clasule: premieverhogingen uitgesloten
 • Goede aanvulling op verplicht Pensioenfonds Notariaat waar een minimale AOV dekking in wordt meegenomen

Overlijdensrisico

M-ORV

De M-ORV is een verzekering met een eenmalige uitkering bij overlijden op basis van een leeftijdsafhankelijke premie. De verzekering kenmerkt zich door méér flexibiliteit dan traditionele ORV’s tegen een concurrerende premiestelling. De M-ORV kan ook collectief gesloten worden (vanaf 5 partners). Het kantoor of de nabestaanden kunnen worden aangewezen als begunstigde voor de uitkering bij overlijden. Bij collectiviteiten zijn ook oplossingen zonder medische waarborgen mogelijk.

Voordelen M-ORV

 • Hoge verzekerde bedragen mogelijk
 • Maximale eindleeftijd 70 jaar
 • Geen vaste looptijd
 • Jaarlijks aanpasbaar
 • Maandelijks opzegbaar
 • Optieclausule (eens in de 3 jaar verzekerde som verhogen met max. 15% zonder medische waarborgen)
 • Ruime mogelijkheden voor invullen van polisredactie

Beroepsaansprakelijkheid

M-BAV

Met onze BAV beschermt u zich tegen de gevolgen van het maken van een beroepsfout. De M-BAV heeft een zeer complete dekking waarin niet alleen de verplichte dekkingscomponenten (conform de eisen van de KNB), maar ook andere uit de praktijk vaker voorkomende zaken verzekerd zijn.

Voordelen M-BAV

 • Alle voorkomende werkzaamheden behorend tot de normale praktijk van een notaris meeverzekerd
 • Zeer scherpe premie
 • Verzekerd zonder aanmelding: alle partners en hun persoonlijke vennootschappen, zaakwaarnemers, medewerkers en protocolvoorgangers
 • Op verzoek: verzekerd bedrag hoger dan 25 miljoen
 • Onbeperkte inloopdekking
 • Dekking voor juridische betaalfouten
 • Dekking voor opzettelijk gemaakte beroepsfouten van medewerkers
 • Dekking voor inbreuk op intellectueel eigendom
 • Vergoeding reconstructiekosten van verloren of beschadigde documenten
 • Standaard werelddekking (inclusief USA/Canada)
 • Eenvoudig meeverzekeren van het bedrijfsrisico (AVB), bestuurdersaansprakelijkheidsrisico en cyber
 • Eigen risico niet van toepassing bij protocol voorganger