Kelly is een prettige gesprekpartner, voelt wat er nodig is en speelt daar op in. Ze maakt een goede analyse van de actuele situatie en legt daarna de best mogelijke oplossing voor. Kelly is nauwkeurig en gaat in detail in op de materie. Je kunt er van op aan dat haar advies intern zowel als extern is onderbouwd op feiten en dus uiterst betrouwbaar.