Privacy

Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Mutsaerts de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures bij Mutsaerts B.V. en de met haar in een groep verbonden vennootschappen.

Mutsaerts hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, geef je expliciet toestemming aan Mutsaerts voor de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van het werving- en selectieproces. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Mutsaerts. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Doeleinden van het verzamelen en verwerken
Bij de controle van de kwalificaties en vaardigheden van de sollicitant kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om Mutsaerts in staat te stellen te beoordelen of de sollicitant de betreffende baan kan uitvoeren (bijvoorbeeld het controleren van referenties en kwalificaties en het opvragen van een VOG-verklaring).

Welke gegevens worden verwerkt?
De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Het verzamelen van gegevens
Mutsaerts verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten via verschillende kanalen:
- Persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail;
- Online werving via het sollicitatie formulier op de website van Mutsaerts: www.mutsaerts.nl/werken-bij/solliciteer/
- Offline werving;
- Sollicitatiedocumenten, waaronder het CV en een sollicitatiebrief;
- Interviews;
- Alle andere wervingsmiddelen met inbegrip van externe wervingsbureaus en assessments;

Bewaren van gegevens
Mutsaerts bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Mutsaerts verwijderd, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren.

Bij sollicitatie verklaart de sollicitant zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Mutsaerts B.V. en de met haar in een groep verbonden vennootschappen. Op verzoek verwijderen wij je gegevens uit onze database. Mutsaerts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Lees de algemene privacy statement van Mutsaerts.