Bedrijven moeten hun pensioenregeling uiterlijk op 1 januari 2027 aanpassen naar de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Het maakt hierbij niet uit of de pensioenregeling bij een pensioenfonds, een verzekeraar, een PPI of een andere uitvoerder loopt.

De wet waarin de details uitgewerkt worden, is er nog niet maar zou volgens de oorspronkelijke planning per 1 januari 2022 gaan gelden. Dit is inmiddels uitgesteld naar 1 januari 2023. Tussentijds is er dus nog veel werk aan de winkel. De tijdlijn ziet er als volgt uit:

Na aanstaande zomer zou het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer moeten gaan maar de wetsvoorstellen zijn nog niet af. Dat is vooral te wijten aan de grote hoeveelheid reacties op de internetconsultatie, en aan de complexe materie. Het was afwachten of de ingangsdatum van 1 januari 2022 haalbaar was voor de nieuwe wet. Inmiddels is er besloten om het te verschuiven met een jaar. Zoals verwacht is het ‘realistischer’ dat de wetsvoorstellen pas begin 2022 naar de Tweede Kamer gaan, staat in stukken van de werkgroep die bezig is met de verdere uitwerking van het akkoord en die het FD heeft ingezien. Dat betekent dat de wetgeving pas per 1 januari 2023 ingaat, een vol jaar vertraging. ‘Dat past bij een gedegen proces’ volgens de stukken. Het ministerie wilde niet reageren maar inmiddels is het uitstel gecommuniceerd.

Eén ding is wel duidelijk: iedereen krijgt een gelijkblijvende premie. Hier hoort een overgangsperiode bij tot 2027.

Opties voor beschikbare premieregelingen

Veel werkgevers hebben een beschikbare premieregeling lopen bij een verzekeraar of PPI met een stijgende premiestaffel. De premie stijgt naarmate werknemers ouder worden. In de uitwerking van het pensioenakkoord (12 juni 2020) is een uitzondering opgenomen voor bestaande werknemers met een beschikbare regeling op basis van een stijgende staffel bij een verzekeraar. Deze werknemers mogen de stijgende premiestaffel blijven hanteren. Voor nieuwe werknemers hanteren we een gelijkblijvende premie in het nieuwe pensioenstelsel vanaf 2023-2027.

In het kader van het pensioenakkoord is het mogelijk om vóór 1 januari 2027:

  • Aan alle bestaande én nieuwe werknemers een gelijkblijvend premiepercentage toe te zeggen. De bestaande groep werknemers stapt dan over van de stijgende premiestaffel naar een gelijkblijvend premiepercentage.
  • Alleen voor nieuwe werknemers een pensioenregeling op te zetten op basis van een gelijkblijvende premie. De bestaande werknemers blijven deelnemen aan de huidige regeling op basis van een stijgende premiestaffel.

Aan beide opties zitten voor- en nadelen. Zo is het voordeel van het behouden van een stijgende staffel dat er geen compensatieproblematiek speelt en er geen transitieplan nodig is voor het ouderdomspensioen. Een nadeel is dat er verschillende pensioenregelingen gelden voor werknemers binnen dezelfde onderneming.

Het voordeel van het overgaan op een vast premiepercentage voor alle werknemers is dat er in de toekomst geen stijgende pensioenlast is en dat dezelfde pensioenregeling geldt. Een nadeel is dat er een uitdaging ligt in de compensatie van arbeidsvoorwaarden (met een forse extra last voor de werkgever).

Stroomschema

Door de stappen te doorlopen in het stroomschema, te openen via onderstaande link, kunt u bepalen wat er nodig is om de bestaande pensioenregeling te toetsen aan het nieuwe pensioenstelsel.

Stroomschema

Nu al actie ondernemen?

Het is misschien voordelig al te starten met een gelijkblijvende premie voor nieuwe medewerkers. Dit is afhankelijk van de onderneming, de ontwikkeling van het werknemersbestand en de inhoud van de bestaande pensioenregeling. Wij kunnen u helpen door een analyse te maken om zo te bekijken wat een passende optie voor het bedrijf is.

Zijn er vragen? Bel of mail dan gerust! Wij helpen u graag, ook als u geen relatie van ons bent.