PensioenScan

Wilt u dat er eens kritisch gekeken wordt naar uw huidige pensioenregeling? Informeer dan naar onze PensioenScan: een uitvoerige analyse van uw huidige pensioenregeling. Met de PensioenScan krijgt u inzichtelijk welke onderdelen van de pensioenregeling goed zijn geregeld en op welke onderdelen u mogelijk risico loopt.

Analyse van uw pensioenregeling
Het is van belang om ook tijdens de contracttermijn periodiek te bekijken of de huidige pensioenregeling nog aansluit bij uw bedrijfssituatie, de fiscale kaders en de wensen van u en uw medewerkers. Onze pensioenspecialisten bestuderen de huidige regeling: is deze marktconform, hoe verhouden zich de kosten ten opzichte van de premie, waar loopt u risico en past de regeling nog bij uw onderneming? Daarbij bestuderen zij de juridische stukken en zullen deze stapsgewijs beschrijven en met u bespreken.

Loop geen risico: doe de PensioenScan!
Bent u niet goed geadviseerd of is uw pensioencontract slecht onderhouden dan loopt u mogelijk onnodig risico. Denk onder andere aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, afstandsverklaringen of onvolledige communicatie met deelnemers. In de PensioenScan brengen wij deze risico’s helder voor u in kaart door gebruik te maken van stoplichten. Zo ziet u in één overzicht welke onderdelen van de pensioenregeling goed zijn geregeld en op welke onderdelen u mogelijk risico loopt. Ook geven we oplossingen om risico's te verminderen. Het is het daarnaast mogelijk om de PensioenScan door Mutsaerts te laten verzorgen en uw regeling elders te laten beheren.