Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder, beleidsbepaler, toezichthouders of commissaris (verder: bestuurder) kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit uw functie. Door nieuwe wetgeving is de bestuurdersaansprakelijkheid de afgelopen jaren aanzienlijk verscherpt en worden schadeclaims door de rechter steeds vaker toegewezen.

Aansprakelijk met uw privévermogen
Als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld onbehoorlijke taakvervulling, onrechtmatig handelen of nalaten, kennelijk onbehoorlijk bestuur of falend toezicht. Doordat u hoofdelijk aansprakelijk bent loopt uw privévermogen gevaar. Ook als de schade is veroorzaakt door een medebestuurder kan de totale vermogensschade toch op uw privévermogen worden verhaald.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Om u als bestuurder tegen een aansprakelijkheidsclaim te beschermen kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zowel de kosten van verweer als de uiteindelijke schadevergoeding zijn dan verzekerd. De kern van een dergelijke verzekering is het beschermen van uw privévermogen.