Inkomensverzekeringen

De inkomensspecialisten van Mutsaerts adviseren u over de (financiële) gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hierbij hoort advies over verzekeringsoplossingen, verzuimregistratie en begeleiding richting arbodienst. Daarnaast houden wij u op de hoogte van de veranderende sociale wet- en regelgeving. Dit doen wij voor zowel de organisatie, de medewerkers als voor de ondernemer (DGA).
Sociale Zekerheid

Mutsaerts adviseert en begeleidt ondernemingen over sociale zekerheid. Advies afgestemd op de bedrijfssituatie en actuele wet- en regelgeving. Informeer naar de Sociale Zekerheid Scan.

WGA, veranderingen in de financiering

In 2017 vindt er een wijziging plaats binnen de Sociale Zekerheid. De WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd tot één WGA-risico.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Weet u wat er gebeurt met uw inkomen als u door arbeidsongeschiktheid niet meer kunt werken? Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze voor een AOV.