Eigenrisicodrager

Als werkgever kunt u te maken krijgen met ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. Voor de uitkeringen aan zieke medewerkers betaalt u premies aan de Belastingdienst. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Door eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet kunt u de uitvoering van de Ziektewet en/of WGA via een verzekeraar en private uitvoeringsinstantie laten lopen.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WGA
U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel WIA) of voor de ZW (Ziektewet). U bent niet automatisch eigenrisicodrager voor de ZW als u dat ook bent voor de WGA en andersom.

Eigenrisicodrager Ziektewet

Kiest u er voor om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet? Dan betaalt u geen premie aan de Belastingdienst. Als een werknemer dan ziek wordt, betaalt niet het UWV maar u de Ziektewet uitkering. Ook bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van medewerkers. Als eigenrisicodrager kunt u dit risico privaat verzekeren.

Eigenrisicodrager WGA

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of wilt u dit worden? Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen dan ook voor uw rekening. Als eigenrisicodrager kunt u dit risico privaat verzekeren.

Laat u goed adviseren!
Als u eigenrisicodrager wilt worden, kunt u dat aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt het eigenrisicodragerschap op 1 januari of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data (dus voor 2 oktober of voor 1 april) binnen zijn. Of het eigenrisicodragerschap aantrekkelijk is voor uw organisatie hangt af van verschillende factoren. Laat u hierover goed adviseren door onze inkomensspecialisten.