Sociale Zekerheid

Voor medewerkers zijn inkomensvoorzieningen belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de werkgever is het juist belangrijk dat de kosten en risico’s beheersbaar blijven. Het samenstellen van alle inkomensvoorzieningen is dan ook maatwerk. De Sociale Zekerheid Scan is een analyse van de inkomensverzekeringen en werkgeversrisico’s.

Samen zoeken naar de juiste balans
In een oriënterend gesprek vertellen we meer over ons adviestraject bestaande uit 4 fasen. We bespreken uw wensen en eisen en maken vervolgens een heldere prijsopgave, zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan. De Sociale Zekerheid Scan bestaat uit onderstaande fasen.

Sociale Zekerheid Scan

1 | Inventarisatie

In de eerste fase inventariseren we alle werkgevers- en werknemersrisico's. De inkomensspecialisten kijken onder andere naar de huidige inkomensverzekeringen, aanwezigheid van CAO-verplichtingen, personeelsbestand, verzuimreglement en toezeggingen in het arbeidscontract. Samen bespreken we uw wensen en ervaringen.

2 | Analyse

Op basis van de inventarisatie maken wij een analyse. Belangrijke aspecten voor uw organisatie - zoals kosten, premiebetaling, wijze van administratie en hoogte van de regeling(en) - nemen wij mee. Daarnaast is de marktvergelijking een belangrijk onderdeel. U krijgt inzichtelijk of uw huidige kosten marktconform zijn.

3 | Advies

Welke risico's kan uw organisatie zelf dragen en welke risico's kunt u het beste verzekeren? Op welke condities en bij welke verzekeraar? Daar gaat ons advies over. Daarnaast ontvangt u een plan van aanpak om het advies ook daadwerkelijk te implementeren in de organisatie. Denk hierbij aan de communicatie richting ondernemingsraad, directie en/of raad van bestuur.

4 | Beheer

In deze fase beheren wij de inkomensverzekeringen. Dit betekent dat wij alle documenten controleren en samen met u de regeling(en) administratief opstarten. In de sterk veranderende sociale zekerheid ondersteunen wij u om de regelingen actueel te houden. Ook kunnen wij u ondersteunen in de communicatie richting medewerkers.