WIA / WGA

De werkgever is de eerste 2 ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie en de loondoorbetaling van zieke medewerkers. Wanneer een medewerker na 2 jaar ziekte nog steeds ziek is, bepaalt het UWV de mate van arbeidsgeschiktheid. Op basis van de keuring van het UWV wordt de WIA-uitkering vastgesteld.

De WIA kent drie categorieën arbeidsongeschikte medewerkers

1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt
Medewerkers die door het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt worden bevonden, komen niet in aanmerking voor een uitkering krachtens de WIA.

2. WGA
Medewerkers die door het UWV voor 35-80% arbeidsongeschikt worden bevonden, komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Hetzelfde geldt voor medewerkers die door het UWV voor 80-100%, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden (de kans bestaat dat de betrokken medewerker binnen 5 jaar herstelt).

3. IVA
Medewerkers die door het UWV volledig (80-100%) en duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, komen in aanmerking voor een IVA-uitkering. De hoogte van de IVA-uitkering bedraagt 75% van de WIA-loongrens. De WIA-loongrens is het maximale loon waarop het UWV de IVA- en de WGA-uitkeringen baseert.

Verzeker het inkomen van uw medewerkers
Medewerkers kunnen bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk in inkomen terugvallen. Zelfs naar bijstandsniveau. Veel werkgevers kiezen er daarom voor - in het kader van ‘goed werkgeverschap’ - om dit risico voor medewerkers collectief te verzekeren. Denk aan een collectieve WGA-Hiaatverzekering en/of een WIA-Excedentverzekering. Weten welke secundaire arbeidsvoorwaarden passen bij uw organisatie? Neem dan contact op met inkomensspecialist Sander Kuijs voor meer informatie.