Verzekeringen

Dagelijks worden organisaties geconfronteerd met uiteenlopende risico’s. Denk aan schade door brand, cybercrime of aansprakelijkheidsrisico’s. Wij adviseren over een passend verzekeringspakket, vergelijken en ontwikkelen producten en kijken naar dekkingen, voorwaarden en premies.

Zakelijke schadeverzekeringen
De adviseurs van Mutsaerts gaan verder dan het voor u afsluiten van standaard schadeverzekeringen. Misschien dat u een niet alledaags aansprakelijkheidsrisico wenst te verzekeren of wilt u zich verzekeren tegen fraude of cyberincidenten. Het kan ook zijn dat u zich wilt indekken tegen bijkomende kosten van product recall of specifieke milieu risico’s. Met complexe verzekeringsvraagstukken bent u bij ons aan het juiste adres. Hieronder enkele veelvoorkomende zakelijke schadeverzekeringen.

Brand

Een goede brandverzekering beschermt uw bedrijfsgebouwen, inventaris en goederen niet alleen tegen brand maar ook tegen bijvoorbeeld storm, waterschade, inbraak, vandalisme en bijkomende kosten als uw bedrijf tijdelijk stilligt. De meest voorkomende brandoorzaken is het niet goed functioneren van elektrische installaties. Het is daarom belangrijk om elektrische installaties periodiek te controleren.

Aansprakelijkheid

Door jurisprudentie en ontwikkelingen in de rechtspraak neemt het aansprakelijkheidsrisico voor bedrijven en werkgevers toe. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is essentieel en belangrijk dat deze is afgestemd op uw organisatie, de bedrijfsactiviteiten of uw beroep. Alle reden dus om u goed te laten adviseren over verschillende vormen van aansprakelijkheid zoals beroeps-, bestuurders-, milieu-, werkgevers-, cyber-, of bedrijfsaansprakelijkheid (AVB).

Transport en vervoer

Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten kunnen wij adviseren over een goede transport- of wagenparkverzekering. Of het nu gaat om het vervoeren van uw eigen goederen of goederen van derden, wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Technische verzekeringen

Van aan- tot verbouw van panden en constructies, installatie en beheer van machineparken en andere industriële risico’s, wij adviseren u graag over een passende technische verzekering. Denk aan een CAR ofwel Construction All Risks- en Montage verzekering voor bouwwerken of (machine-)projecten, machinebreuk (verzekering tegen uitval of materiële schade aan machines/machinepark) of elektronica (verzekering van computers etc.)

Milieu

Een bedrijfscalamiteit heeft niet alleen gevolgen voor uw organisatie maar kan ook effect hebben op de omgeving en het milieu. Denk aan de gevolgen van bodemverontreiniging door vervuild bluswater op eigen locatie en saneringskosten op werklocaties bij derden. De wet en regelgeving op het gebied van milieuzorg wordt steeds strenger. Het is daarom belangrijk om kritisch te zijn op milieurisico's en u goed te laten adviseren.

Cyber

Steeds vaker worden bedrijven slachtoffer van cyberincidenten door cybercrime. Denk aan fraude, kwaadwillige software, bedrijfsspionage of hackers. De financiële gevolgen, reputatieschade of omzetderving kunnen de bedrijfscontinuïteit flink onder druk zetten. Weet u of uw organisatie voldoende voorbereid is op een cyberincident? Leer meer over de mogelijkheden van een cyberverzekering.