Veranderingen in de WGA

In 2017 vindt er een wijziging plaats binnen de Sociale Zekerheid, de WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd.

Wat wijzigt er voor u per 1 januari 2017
Op 22 maart 2016 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de kabinetsvoorstellen om de WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2017 samen te voegen. In het kort betekent dit dat u het volledige WGA-risico kunt onderbrengen binnen het publieke stelsel of via het eigenrisicodragerschap bij een private verzekeraar.
Met andere woorden: dit is hét moment om te beslissen, blijft u premies betalen aan de Belastingdienst of kiest u voor een verzekeringsoplossing?

Wat is uw risico?
Door de samenvoeging van vast en flex zal de financiering van de gehele WGA vanuit één premie plaatsvinden. Ongeacht of u op dit moment wel/geen eigenrisicodrager bent voor de WGA, vanaf 1 januari 2017 bent u voor zowel de WGA vast als de WGA flex automatisch verzekerd bij het UWV. Als werkgever is het daarom zeer belangrijk een weloverwogen keuze te maken.

Welke keuze heeft u nu?
1) Het volledige WGA-risico via het publieke bestel
U betaalt een publiek gedifferentieerde premie aan de Belastingdienst en bent van het UWV afhankelijk voor de ziektebegeleiding en re-integratie van zowel vaste als tijdelijke (ex-)werknemers.
2) Het WGA-risico onderbrengen bij een private verzekeraar
U betaalt voor dit onderdeel geen premie aan de Belastingdienst en neemt het risico op arbeidsongeschiktheid en de bijkomende kosten voor een uitkering en re-integratie voor eigen rekening. Dit gaat vrijwel altijd samen met een verzekeringsoplossing en een private uitvoeringsinstantie. Het UWV blijft verantwoordelijk voor het beoordelen van het recht, de hoogte, de duur en de soort uitkering.

Op 22 maart heeft de minister tevens bepaald dat de minimale periode van terugkeer naar het publieke stelsel voor ten minste 3 jaar is. Deze maatregel gaat met terugwerkende kracht in. Dit heeft met name consequenties voor organisaties die de afgelopen jaren zijn teruggekeerd naar het publieke stelsel.

Deadline 1 oktober 2016
Wordt of blijft u eigenrisicodrager? Het aanvragen van het eigenrisicodragerschap is mogelijk bij de Belastingdienst. U kunt eigenrisicodrager worden op 1 januari 2017. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 13 weken voor deze datum (dus vóór 2 oktober 2016) binnen zijn. Of het eigenrisicodragerschap aantrekkelijk is voor uw organisatie hangt af van verschillende factoren.

Voorbereiden op het eigenrisicodragerschap
Heeft u interesse in het eigenrisicodragerschap of ontvangt u graag advies wat voor u de beste keuze is? Neem dan contact op met een van onze inkomensspecialisten, Sander Kuijs of Bas Dingemans.