Voor uw medewerkers

Personeel brengt kansen maar ook risico’s en verplichtingen met zich mee. Gelukkig kunt u zich tegen de belangrijkste risico’s van het werkgeverschap verzekeren. Denk aan een werknemer die langdurig ziek is of betrokken raakt bij een bedrijfsongeval. Wij adviseren organisaties onder andere over employee benefits, verzuimmanagement en collectief pensioen.

Belangrijke vragen omtrent personeel
  • Wat zijn de (financiële) gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid?
  • Hoe ziet een betaalbare én aantrekkelijke collectieve pensioenregeling eruit?
  • Wat betekent 'goed werkgeverschap' voor mijn organisatie?

Met dit soort vragen kunt u terecht bij onze pensioen- en inkomensspecialisten.

Personeelsverzekeringen
Personeelsverzekeringen zijn verzekeringen en diensten die zijn gericht op de risico’s voor werknemers. Hierbij hoort een passend arbeidsvoorwaardenpakket zoals een goede pensioenregeling, nabestaandenvoorzieningen en regelingen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Samen met onze pensioen- en inkomensspecialisten stelt u het pakket samen dat bij uw organisatie past.