Zonnepanelen en brandgevaar

Het wordt steeds populairder om door middel van zonnepanelen energie op te wekken en het aantal aanbieders blijft maar toenemen. Een goed teken in het kader van duurzaamheid, maar de brandveiligheid wordt soms nog wel eens vergeten.

Artikel lezen

In vogelvlucht: bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder van een organisatie draagt u een grote verantwoordelijkheid. Dit betekent ook dat u aansprakelijk gesteld kan worden als er schade ontstaat die voortvloeit uit uw functie of die van uw medebestuurders.

Artikel lezen

Compensatieregeling bij ontslag na twee jaar ziekte

Per 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding na twee jaar ziekte in werking. Vanaf 1 april kunnen werkgevers compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die minimaal twee jaar ziek is geweest.

Artikel lezen

2 slimme manieren om u te verzekeren tegen bedrijfsschade

Na bijvoorbeeld brand of een lekkage heeft u vaak niet alleen schade aan uw bedrijfspand of -middelen. Ook uw bedrijfsactiviteiten kunnen stagneren waardoor er tijdelijk geen inkomsten zijn.

Artikel lezen

Verzuimcoach voor de werkgever

Kort- en langdurig verzuim kost een organisatie veel geld en gaat vaak gepaard met een verstoring van het werk. Voor een werkgever is het soms lastig om hierover in gesprek te gaan met de werknemer, laat staan om er een begeleidende rol in te spelen.

Artikel lezen

Pensioenregeling en arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer ziek wordt, betaalt u zijn loon verplicht de eerste twee jaar door. Dit betekent dat ook de pensioenopbouw wordt voortgezet over het loon dat de werknemer ontvangt.

Artikel lezen

Bestuurdersaansprakelijkheid bij datalekken

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van een bestuurder raakt vele vlakken. Steeds vaker ook het vlak privacy en cyberrisico’s.

Artikel lezen

Valt u onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds?

Een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) is een pensioenfonds specifiek voor een bepaalde bedrijfstak of beroepsgroep, bijvoorbeeld voor de bouw, horeca of notarissen.

Artikel lezen

Partner altijd aanmelden voor partnerpensioen

Het is zeer belangrijk om partners van deelnemers aan de pensioenregeling aan te melden. Zo voorkomt u als werkgever problemen voor zowel de nabestaande(n) van uw werknemer en voor uw eigen organisatie.

Artikel lezen

Anw-hiaat: wel of niet verzekeren?

Als een medewerker overlijdt, dan heeft dat vaak grote impact op de nabestaanden. Daarom kunt u voor de partner van uw medewerkers een Anw-hiaatpensioen afsluiten.

Artikel lezen

Zakelijk risico: wateraccumulatie en sneeuwdruk

Het klimaat verandert. Steeds vaker komt er in Nederland extreem weer voor, denk aan hevige neerslag, storm of extreme sneeuwbuien. Het weer valt niet te beïnvloeden maar in veel gevallen is het wel mogelijk om uw verzekering aan te passen.

Artikel lezen

Coronacrisis: versoberen pensioenregeling?

Veel werkgevers komen door het coronavirus in financiële nood. Een oplossing om deze nood te beperken kan zijn de pensioenregeling te versoberen, zodat de pensioenlast lager wordt en u als werkgever meer lucht krijgt.

Artikel lezen