Valt u onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds?

Een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) is een pensioenfonds specifiek voor een bepaalde bedrijfstak of beroepsgroep, bijvoorbeeld voor de bouw, horeca of notarissen.

Artikel lezen

Partner altijd aanmelden voor partnerpensioen

Het is zeer belangrijk om partners van deelnemers aan de pensioenregeling aan te melden. Zo voorkomt u als werkgever problemen voor zowel de nabestaande(n) van uw werknemer en voor uw eigen organisatie.

Artikel lezen

Anw-hiaat: wel of niet verzekeren?

Als een medewerker overlijdt, dan heeft dat vaak grote impact op de nabestaanden. Daarom kunt u voor de partner van uw medewerkers een Anw-hiaatpensioen afsluiten.

Artikel lezen

Zakelijk risico: wateraccumulatie en sneeuwdruk

Het klimaat verandert. Steeds vaker komt er in Nederland extreem weer voor, denk aan hevige neerslag, storm of extreme sneeuwbuien. Het weer valt niet te beïnvloeden maar in veel gevallen is het wel mogelijk om uw verzekering aan te passen.

Artikel lezen

Coronacrisis: versoberen pensioenregeling?

Veel werkgevers komen door het coronavirus in financiële nood. Een oplossing om deze nood te beperken kan zijn de pensioenregeling te versoberen, zodat de pensioenlast lager wordt en u als werkgever meer lucht krijgt.

Artikel lezen

Cybercriminelen spelen in op het coronavirus

Nu de hele wereld stil staat vanwege het coronavirus speelt het zakelijke leven zich voornamelijk digitaal af. Cybercriminelen spelen hier massaal op in door werkgerelateerde spam en phishingmails te versturen.

Artikel lezen

Curatorenpolis

Wanneer je als curator een faillissement krijgt toegewezen, word je regelmatig geconfronteerd met een onverzekerde boedel en/of moet je beslissingen nemen over het al dan niet voortzetten van de activiteiten.

Artikel lezen

Kapitaal bij overlijden

In verreweg de meeste pensioenregelingen is een levenslang partnerpensioen en een tijdelijk wezenpensioen verzekerd. Deze uitkeringen zijn vaak verzekerd in de collectieve pensioenregeling tegen aanvullende risicopremies.

Artikel lezen

Minder werken en toch dezelfde pensioenopbouw?

Door de stijgende AOW- en pensioenleeftijd hebben oudere werknemers steeds meer behoefte om op latere leeftijd minder te werken. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

Artikel lezen

UBO verklaring

Wellicht heeft u al gemerkt dat we steeds vaker vragen naar een UBO verklaring. Naast banken hebben ook verzekeraars de wettelijke verplichting gekregen actief te onderzoeken wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn achter een rechtspersoon.

Artikel lezen

Besparen op uw AOV? Volg deze vijf tips

Veel werkgevers komen door het coronavirus in financiële nood. Een oplossing om deze nood te beperken kan zijn de pensioenregeling te versoberen, zodat de pensioenlast lager wordt en u als werkgever meer lucht krijgt.

Artikel lezen

UWV betaalt 90% loon bij tijdelijk onvoldoende werk

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet laten weten dat de werktijdverkorting tijdelijk wordt vervangen door een nieuwe regeling. Het beroep dat op de werktijdverkorting is gedaan, is inmiddels zo groot dat dit problemen geeft in de uitvoering.

Artikel lezen